събота, 6 февруари 2010 г.

“Между нас да си остане” - “Among us to remain”

“Между нас да си остане”
изд. “Отечество”, София 1989
Нарисува Тоня Горанова
“Among us to remain”
Published by “Otechestvo”, Sofia, Bulgaria 1989
Illustrator Tonya Goranova

Няма коментари:

Публикуване на коментар