събота, 6 февруари 2010 г.

“Глутница от единаци” - “Crowd of loners”

“Глутница от единаци”
Тихи творения, изд. “Свободно поетично общество” София, 1994
Рисунки Виктор Самуилов


“Crowd of loners”

Quiet creations, published by “Free poetic society” Sofia, Bulgaria 1994
Illustrator Viktor Samouilov

Няма коментари:

Публикуване на коментар