събота, 6 февруари 2010 г.

„Опако дете” - “Upside Down kid “


„Опако дете”

изд. “Жанет 45”, Пловдив 2005;
Художници Яна Левиева и малката Неда, дизайн Яна Левиева
Тази книга печели Годишната награда за 2005 г. на СБП, Националната награда „Хр. Г. Данов” в категорията „издание за деца”, както и Първа награда от Център за югоизточна европейска литература за деца и юноши. 2007 г.“Upside Down kid“

Published by “Janet 45”, Plovdiv, Bulgaria 2005;
Illustrators Yana Levieva and litlle Neda
In 2005 this book won the annual prize Union of Bulgarian writers , the National Award “Hr. G. Danov” in the category for children’s literature, as well in 2007 the First Prize from the Center for Southeast European literature for children and adolescents.

Няма коментари:

Публикуване на коментар