събота, 6 февруари 2010 г.

“Конецът между нас и небесата” - “The thread between us and heaven”
“Конецът между нас и небесата”

Стихотворения, изд. “Български писател”, София, 1988
Художествено оформление Димитър Келбечев

“The thread between us and heaven”

Poems, Published by “Bulgarian writer”, Sofia, 1988
Artistic design Dimitar Kelbechev

Няма коментари:

Публикуване на коментар