събота, 6 февруари 2010 г.

“Безсърдечен грамофон” - “Heartless gramophone”“Безсърдечен грамофон”
изд. “Отечество”, София 1982;
Художник Ада Митрани
Книгата печели наградата на Комитета за култура и Министерството на народната просвета за дебют в детската литература.


“Heartless gramophone”
Published by “Otechestvo”, Sofia, Bulgaria 1982;
Illustrator Ada Mitrani
The book won the prize of Committee of Culture and Ministry of Education for debut in children's literature.

Няма коментари:

Публикуване на коментар