събота, 6 февруари 2010 г.

„Страхът на спасения Ной” - „The Saved Noah,s Fear”„Страхът на спасения Ной”

Стихотворения, изд. „Жанет 45”, Пловдив, 2006
Художествено оформление Димитър Келбечев


„The Saved Noah,s Fear”

poems, Published by “Janet 45”,Plovdiv, Bulgaria
Artistic design Dimitar Kelbechev

Няма коментари:

Публикуване на коментар