събота, 6 февруари 2010 г.

“Вдън прогледния мрак” - “Through the impenetrable darkness”


“Вдън прогледния мрак”
Cказание за нощни птици, изд. “Златорогъ”, София 2001
Художник Виктор Паунов
Тази приказка е отличена с наградата на Дома за детска литература, музей “Ангел Каралийчев” и Министерство на образованието и просветата за принос в детската литература

“Through the impenetrable darkness”
Tale for night birds, Published by “Zlatorog”, Sofia, Bulgaria 2001
Painter Victor Paunov
This story was awarded the prize of the House for children's literature and Ministry of Education for its contribution to children's literature

Няма коментари:

Публикуване на коментар