събота, 6 февруари 2010 г.

“Ние, мушмороците” - “We, the tricksters““Ние, мушмороците”

изд. “Жанет 45”, Пловдив 2004;
Художник Яна Левиева
Книгата печели наградите: на Дома на детската книга, музей “Ангел Каралийчев” и Министерство на образованието и науката за принос в детската литература, Националната награда „Константин Константинов” в категорията за най-добър автор на детска литература по време на VII Национален фестивал на детската книга в Сливен и Националната награда „Петко Рачов Славейков - 2004” за цялостен принос в творчеството за деца и юноши.“We, the tricksters“

Published by “Janet 45”, Plovdiv, Bulgaria 2004;
Illustrator Yana Levieva
This book won the National Award “Konstantin Konstantinov" in the category for best author of children's literature during the VII National Children's Book Festival in Sliven and the National Award “Petko Slaveikov - 2004" for outstanding contribution to creativity of children's and adolescents literature .

Няма коментари:

Публикуване на коментар