събота, 6 февруари 2010 г.

“Няма как” - “ No way”
“Няма как”

Сатирична поезия, изд. “Хр. Г. Данов”, Пловдив, 1982
Художник Евгений Босяцки

“ No way”
Satirical poetry, Published by “Hr.G.Danov”, Plovdiv, 1982
Painter Evgeniy Bosyatski

Няма коментари:

Публикуване на коментар